12 2016

, . , , ,

. , . , , .

. , , . , . . , , .

. , , , .

. . , , , , .

, , , , .

. , , , . . : .

: http://www.ntv.ru/novosti/1604977/?fb#ixzz3ztGPHKzv

___________________________________________________________________________